කරනවනං සෙල්ලංInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ආදරේ කරන දෙන්නෙකුට කරනවනං කදිම සෙල්ලමක් තමයි මේ. කැමරාවකුත් පසෙකින් අටවාගන්නට පුළුවන් නම් මේ වැඩේ කදිම ආශ්වාදයක් ගෙන දේවි.

රචින්ත ජයවර්ධන