ජීවිතයට යමක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජීවිතයට අපි දැනගෙන සිටිය යුතු නොයෙක් ප්‍රයෝගික දේවල් අපිට උවමනා වෙන මොහොත අපිට දැනෙන්නෙත් නෑ. මේ කියන්න යන්නෙ අන්න ඒ විදියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නට හැකි අවස්ථා කිහිපයක් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන