පිලිවෙළ කුස්සියක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගෙදරක මුළුතැන්ගෙය තරම් අපිළිවෙල වෙන තැනක් නැතුව ඇති. නමුත් ගෙදරක පිළිවෙලට තබා ගත යුතුම තැන වෙන්නේත් ආහාර සැකසෙන මුළුතැන්ගෙයයි. මේ එයට කදිම උදවුවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන