දිගුකල් එළවළුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගෙදරට ගේන එළවළු දවසක් යද්දිම පරණ පාට වෙලා නම්, නැවුම් ගතියක් නැතිනම්, උයන්න හදද්දි මැළවිලා නම් මේ කියන ක්‍රමවලින් ඒ ගතිය නැතුව නැවුම්ව එළවළු තියාගන්න විදිය ඉගෙනගන්න පුළුවන්.

රචින්ත ජයවර්ධන