දෙකකුල් වෙනුවෙන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දෙකකුල් වෙනුවෙන් මේ වගේ සැලකීමක් කරාට කවදාවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නම් නෑ. මේ කෙටි වීඩියෝව අපිට ඒ ගැන හොඳ අදහසක් ලබා දේවි.

රචින්ත ජයවර්ධන

https://www.facebook.com/watch/?v=1216353039185241