මුහුණට සතුටක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මුහුණට සතුටක් ගෙනල්ලා තියාගන්න හැමෝටම අමාරුයි. නමුත් මේ කරන සත්කාරය මුහුණේ තියෙන සංවේදී ස්ථාන හොඳින් සම්බාහනය කරලා අපේ මුහුණට කදිම සිනහාවක් එක් කරන්නට සමත් වේවි.

රචින්ත ජයවර්ධන