කාඩ්බෝඩ් වැඩ කෝටියයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කාඩ්බෝඩ්වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද? කියලා අහනවට වඩා මේ වීඩියෝව නැරඹුවාට පස්සෙ කාඩ්බෝඩ්වලින් කරන්න බැරි මොනවද කියලා ඔයාලා අසාවි.

රචින්ත ජයවර්ධන