පළතුරු කන හොඳම විදියInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කෑමක් කියන්නෙ රසයයි ගුණයයි විතරක්ම නෙමෙයි. ලස්සනයි සුවඳයිත් වැදගත්. අපි මේ කියන්න යන්නෙ පළතුරු කද්දි ලස්සනට පිළිගන්වන්නෙ කොහොමද කියන දේ ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන