දෙනවනං තෑගිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ කියන්න යන්නෙ දෙනවනං හොඳම තෑගි ටිකක් ගැන. මේ තෑගි ඉතිං ආයෙ අතෙන් අත යන තෑගි නෙමෙයි. දුන්නොත් දුන්නාමයි තෑගි.

රචින්ත ජයවර්ධන