ඇහිබැමිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලස්සනට ඉන්න තරුණියක් අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ ඇහිබැමි ගැන උනන්දු වෙනවා. මොකද ඒකෙන් මුහුණේ ලස්සන වැඩි කරනවා. මේ කියන්න යන්නෙ ඒ ගැන කතාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන