මුහුණේ වැදගත්කමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මුහුණ කොයිතරම් වැදගත්ද? අපේ මුහුණේ පෙණුම අපිට කොයිතරම් අවස්ථා උදා කරලා දෙනවාද? ඒ නැතත් ලස්සනට ඉන්නා තරමට අපිට අපි ගැන කොයි තරම් ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙනවාද? මේ කියන්න යන්නෙ අන්න ඒ වෙනුවෙන් මුහුණ ලස්සනට තියාගන්න හැටි ගැනයි.

රචින්ත ජයවර්ධන