නිදන කාමරයට වෙනසක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

නිදන කාමරය කියන්නෙ අපි හැමෝම සතුටෙන් නිදහස්ව ඉන්න තැන. ඉතිං ඒ නිදන කාමරයට ලස්සන වෙනසක් කරන්න කවුද අකමැති. අපේ හිතේ නිදහස තවත් වැඩි කරගන්න කවුද අකමැති. මේ ඒකට ලස්සන විදියක්.

රචින්ත ජයවර්ධන