දක්ෂ අම්මෙක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ අම්මා තමන්ගේ දරුවා ලැබෙන්න ඉද්දි මේ කරන හරිම කලාත්මක ලස්සන වැඩේ ඇත්තටම බලාගෙන ඉන්න ආසයි. ඒ වගේම ඒ ඇය අඳින චිත්‍රය අතිශය තාත්විකයි.

රචින්ත ජයවර්ධන