ලලනා කතාවක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ කෙටි වීඩියෝව නම් වැදගත් වෙන්නෙ සාරවිට සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ලලනාවන්ට. මේ කතා කරන්නෙ ඔවුන්ගේ නිය අලංකරණය කරන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රම කිහිපයක් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන

https://www.facebook.com/watch/?v=796052338008068