පුතාට තෑග්ගක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පුතාට තෑග්ගක් දෙන තාත්තා කෙනෙක් හිතන්න ඕන මොනවා ගැනද? මේ කියන්න යන්නෙ අන්න ඒ විදියෙ වටිනා තෑග්ගන් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන