පරණ අලුත්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සාමාන්‍යයෙන් නම් සිද්ධ වෙන්නෙ අලුත් දේවල් පරණ වෙන එක. නමුත් මේ කියන්න යන්නෙ පරණ දේ අලුත් කරන හැටි ගැන. 

රචින්ත ජයවර්ධන