ගෙදර ම ගැජට්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී සමහර වැඩ ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් කරගන්න නොයෙක් නූල් සූත්තර පාවිච්චි කරනවා. මේ කියන්න යන්නෙ අන්න ඒ වැගේ නූල් සූත්තර පාවිච්චි කරලා ගෙදරදීම ඒ ඒ වැඩේට ඒ ඒ ගැජට් හදාගන්න විදිය ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන