ලේසි ක්‍රමයක්ද? ගැජට් එකක්ද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

වැඩක් කරද්දි ඒක කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් හොයන්න ද ඔයා පුරුදු වෙලා ඉන්නෙ? එහෙමත් නැතිනම් ඒ වැඩේ කරගන්න ලේසි ගැජට් එකක් හොයන්නද පුරුදු වෙලා ඉන්නෙ? මේ කියන්නෙ රූපලාවන්‍ය ගැන කතා කරද්දි වැදගත් වෙන මේ ක්‍රම දේකම ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන