එක් ජීවිතයක් වෙනුවෙන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මිනිස්සු තමුන්ගෙ උතුම් මිනිස් ගුණ ධර්ම අමතක කරගෙන යන කාලයක් කියලා වැඩිපුරම කතා වෙන මේ කාලෙ මෙහෙම සිද්ධියක් දැකීමත් සතුට උපදවන නිසා මේ වීඩියෝව ඔයාලා වෙත ගෙන එනවා.

රචින්ත ජයවර්ධන