තෑගි දෙන්නත් හදාගන්නත්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ආභරණයක් කියන්නෙ තමුන්ව විශේෂයෙන් ලස්සන කරන දෙයක් වගේම වටින දෙයක්. එනිසා මේ කියන විදියට ගෙදර ම හදාගන්න ආභරණ, තෑගි දෙන්නත් තමුන්නට ම පළඳින්නත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ගෙදරදීම හදාගත්තු නිසා වටිනාකමත් වැඩියි.

රචින්ත ජයවර්ධන