හිත සැනසෙන චිත්‍රInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ චිත්‍රයට හිත සැනසෙන බව අපි කියන්නෙ ඇයි? අපි එහෙම කියන්නෙ අවසානයට දකින්න ලැබෙන දේ නිසා නෙමෙයි. අපි එහෙම කියන්නෙ මේ චිත්‍රය ඇඳෙන විදිය නිසා. මේ චිත්‍රය ඇඳෙන විදිය හරිම පුදුමාකාරයි.

රචින්ත ජයවර්ධන