ලුණු ගෙනියමුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලුණු ගෙනියනවා කියන්නෙ කරේ තියාගෙන යන එකටනෙ. මේ ලුණු ගෙනියනව කියන්නෙ නං ඒකට නෙමෙයි. මේක වෙනම වැඩක්. මේ ලුණු වලින් අපිට උදවු ගන්න පුළුවන් අපි නොහිතන විදියෙ වැඩ ගැන කතාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන