බලු අම්මෙක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ඉන්නෙ බලු අම්මෙක්. හැබැයි ළමයි නං සුණක පැටවුන් නෙමෙයි. අම්මා අහිමි කොටි පැටවුන් තිදෙනෙකුට ආදරය රැකවරණය දෙන බලු අම්මෙක් ගැන ලස්සන කතාවක් මේ.

රචින්ත ජයවර්ධන