ලෝකෙ වටෙන් කෑමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේකට අපි ලෝකෙ වටෙන් කෑම කියලා කිවුවට මේ වීඩියෝවේ අඩංගු වෙන්නෙ ලෝකෙ වටෙන් කෑම ක්‍රම. ඒ කියන්නෙ ආහාර අනුභවයට සහ සකසන්නට ලෝකෙ වටෙන් භාවිතා කරපු සහ කරන ක්‍රම තමයි මේ.

රචින්ත ජයවර්ධන