අත් චිත්‍රInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අත තියලා හැඩයක් හදාගෙන චිත්‍ර ඇඳීම මුලින්ම අපි චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගන්නකොටත් කියලා දුන්නු දෙයක් වුණත් මේ තරම් කදිම විදියට ප්‍රායෝගිකව ඒක කරන්න නම් බැරි වුණා. මේ වීඩියෝව ඒ මගහැරීම වෙනුවෙන්.

රචින්ත ජයවර්ධන