බය කරමුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සමහරු හැලොවීන් එන්නෙ ලස්සනට. සමහරු වෙනසකට. ඒ අතරෙ මේ වගේ සමහරු එනවා බය කරන්න ම බලාගෙන. මේ එහෙම කතාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන