දිය කිඳුරියක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔවු එහෙම කෙනෙක් තාම දැකලා නැති වග අපි දන්නවා වුනත් මේ වේෂ නිරූපණය නම් අපි සිනමාවේදී දකින දිය කිඳුරියන්ට බොහොම කිට්ටු වග ඔබ පිළිගනීවි.

රචින්ත ජයවර්ධන