හිමිකරු හමුවීInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

තිරිසන් සතෙකුට වුනත් හැඟීම් තියෙනවා. වසර ගණනකට වඩා කාලයක් ගත වුනාටත් පස්සෙ තමුන්ගෙ හිමිකරුවා හමු වුනාම ඒ ගැන තියෙන මතකය තරමක් රුදුරු සතෙකුට වුනත් බළපාන්නෙ මේ විදියට.

රචින්ත ජයවර්ධන