පොත්තෙන් වැඩInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පළතුරක එළවළුවක අයින් කරන කොටස්වලට ඔයා මොකද කරන්නෙ? මේ වීඩියෝව ඒ විදියට අපි ඉවත දමන ස්වභාවිත දේවල් රැසක් අපිටම ආයෙ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විදිය ගැන කියාවි.

රචින්ත ජයවර්ධන

https://www.facebook.com/watch/?v=1505859792945610