රෝස මල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 

මල් කියන්නෙ කාන්තාවො ආසා කරන දෙයක් සහ කාන්තාවන්ට නිතර තෑගි විදියට ලැබෙන දෙයක්. පහුගිය කාන්තා දිනයේදිත් මේ විදියට මල් ලැබුනා නම් ඒ ඉතුරු රෝස මල්වලින් කරන්නට කදිම දෙයක් තමයි මේ. අත්හදා බලන්න.

රචින්ත ජයවර්ධන