දෙමුද තෑග්ගක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

තෑග්ගක් ලස්සන වෙන්න හේතු ගොඩක් බලපානවා. ඒ තෑග්ග දෙන කෙනාට ඒ තෑග්ගෙ තියෙන වැදගත්කම වගේම, ඒක ලස්සනට ඔතන විදියත් වැදගත්. මේ කියන්නෙ ඒක ඔතන්න පුළුවන් හොඳම විදි කිහිපයක්.

රචින්ත ජයවර්ධන