පැණි රසට දෙන්නInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පැණි රස කෑම කියන්නෙ බොහොම දෙනෙක් ආසා දෙයක්. මේ කියන්නෙ පැණි රස කෑම ගැන වුණාට ඒවා හදන විදිය නෙමෙයි. මේ ඒවා පිළිගන්වන විදිය. පිළිගන්වන්න හොඳම විදිය.

රචින්ත ජයවර්ධන