කැමරාව ඉදිරියේ වෙනස් වුණු සරාගී ටීනා ෂනෙල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ටීනා ෂනෙල් කියන්නේ නිතර නිතර පුවත් මවන නිරූපන ශිල්පිණියක්. ඇයගේ අලුත්ම ඡායාරූප නිතරම වගේ අන්තර්ජාලයට එකතු වෙනවා. 
 
මේ ඒ විදිහට බොහෝ දෙනෙකුගේ කතාබහට ලක්වුණු වෙනස්ම විදිහේ ඡායාරූප එකතුවක්.

20210502Teena (1)

20210502Teena (2) 20210502Teena (3) 20210502Teena (4) 20210502Teena (5) 20210502Teena (6) 20210502Teena (7) 20210502Teena (8)

Photography - Lakshitha Madhushan