සිමෙන්ති ඉතුරු නම්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

වෙනිං වැඩකට ගෙනාපු සිමෙන්ති ගෙදර ඉතුරු නම් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා හිතිලා තියෙනවද? මේ කියන්නෙ එහෙම වැඩ කීපයක් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන