සුජානි විජේසුන්දරගේ Man and Nature කෙටි චිත්‍රපටයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සුජානි විජේසුන්දරගේ මෙම කෙටි චිත්‍රපටය මිනිසා ස්වභාවදහමට කොතරම් සමීපද සහ මිනිසාත් සවභාවදහමේම කොටසක් බව පෙන්වන්නකි. එය මෙම කෙටි චිත්‍රපටයට මෝෆින් තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කර සිදුකළ එකක් වෙයි. මෙය SLTTI සංවිධානය කරන COINS කෙටි චිත්‍රපට උළෙලේ තෝරාගත් කෙටි චිත්‍රපට අතුරින් එකක් වන අතර, දිගින් දිගටම සිදුවන පරිසර විනාශයත් සමග මිනිසා විසින් කෙසේ හෝ අවබෝධ කරගත යුතු වැදගත් කාරණාවක් මේ හරහා සමාජයට නිකුත් කරයි. කෙටි චිත්‍රපටයේ නම දක්වන්නට උත්සාහ කරන මොහොතේ සිටම මිනිසාත් ස්වභාවදහමත් අතර ඇති සමීප බව පෙන්වන්නට උත්සාහ දරන මෙම කෙටි චිත්‍රපටය කාලීන පණිවුඩයක් සංස්රණය කරයි.

 

  • නිරූපණය - අචල වාසල
  • අදහස, සජීවීකරණ සහ සංස්කරණය - සුජානි විජේසුන්දර

 

රචින්ත ජයවර්ධන