සුජානි විජේසුන්දරගේ තරණය කෙටි චිත්‍රපටයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter


පළමු දෙබසින්ම මිනිසුන් ජීවිතය පිළිබඳ දකින විවිධ වූ ආකාර පෙන්වන මෙම කෙටි චිත්‍රපටය වෙනස් මාණයක සිට ජීවිතය දෙස දැකීමකි. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එහි අධ්‍යක්ෂිකා සුජානි විජේසුන්දරගේ අදහසයි.

“මේ කෙටි චිත්‍රපටය 2011 ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ කෙටි චිත්‍රපට උලෙලට නිර්මානය කරපු එකක්. මුහුදත් ජීවිතය වගෙයි. එක එක පුද්ගලයාට එය දැනෙන හැටි තමයි මේ කෙටි චිත්‍රපටයෙන් දක්වන්නට උත්සාහ කළේ. මේ කතාව මුහුදත් ජීවිතයත් එක්කයි බැඳිලා තියෙන්නෙ.”

 

අදහස/ තිරරචනය/සංස්කරණය සහ අධ්‍යක්ෂණය -

  • සුජානි විජේසුන්දර

 

රංගනය -

  • අරුණ ශ්‍රී ගම්මුනි
  • ලසන්ත
  • ලක්රුවන්
  • වසන්ත
  • ශානිකා

 

ශබ්ද පරිපාලනය සහ සහාය අධ්‍යක්ෂණය -

  • අරලියා ගිම්හානි

 

නිෂ්පාදන කලමනාකාර - 

  • රමනී කුමාරි

 

රචින්ත ජයවර්ධන