රජීව් මධුමාධවගේ කඩඉම කෙටි චිත්‍රපටය



Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter


 

ජීවිතය හැමවිටම දෙවැනි අවස්ථාවක් ලබාදෙයි. ඒ හෙට දවසයි. නම් වූ කාරණාවම මිනිසා තුළ යම් බළාපොරොත්තුවක් ඇති කරවන කෙටි චිත්‍රපටයක් බවට මෙය පත්කරනවා. ඔබට ගිලිහුනු අවස්ථා නොව ඔබට ලැබෙන අවස්ථා හඳුනාගන්නට කඩයිම ප්‍රෙයා්ජනවත් නිර්මාණයක් වනු ඇති. මේ එහි අධ්‍යක්ෂක රජීව් මධුමාධවගේ සටහනයි.

“පෑන් හරි බරයි.පොත් හරිම දරුනුයි.ඒ අතරෙ ජීවිතය හෙව්වොත් අපි කොතන නවතියිද රෑ කඩඉම විභාගය ඔට්ටුවක් වගේ .ජිවිතය සූදුවක් වගේ.ඒත් දිනන්න වාසනව විතරක් මදි.සමහරු දිනනව,සමහරු පරදිනව.ඔය දෙකටම අයිති නැති කොටසකුත් ඉන්නව.”

 

කැමරා අධ්‍යක්ෂණය - ශානක සුමනසේකර

නිෂ්පාදනය - රජීව් මධුමාධව

 

රචින්ත ජයවර්ධන