කෞෂි ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියක් දිනයි


කාලෙන් කාලෙට සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක්වුණු කෙනෙක් තමයි කෞෂි පෙරේරා කියන්නේ. කෞෂි පෙරේරා පසුගිය දිනවල නිර්මාණවලට දායක වුණේ නැහැ. ඒ ඇය ජාත්‍යන්තර නිරූපණ තරඟාවලියකට සහභාගී වීම සඳහා තුර්කිය වෙත ගොස් සිටි නිසයි. 'Future fashion faces World mini gala - 2021' නම් මෙම ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේදී කෞෂි Art Costume සහ Elegance යන ඉසව් දෙක ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. 

20210420kaushi-1 20210420kaushi-2