කැරොලයින් අත් හැරපු කිරුළ අයර්ලන්ත රූ රැජිනට


2020 ලෝක විවාහක රු රැජින ලෙසින් කිරුළ පැළඳි කැරොලයින් ජූරි එම කිරුළ ස්වේච්ඡාවෙන් අත් හැරීම ලෝක විවාහක රූ රැජින සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් පිලිගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව එම කිරුළ එම තරඟාවලියේ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් අයර්ලන්ත රූ රැජින වෙත හිමිවන බව ඔවුන් පවසනවා. 

2021 ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජින තරඟාවලියේදී සිදු වූ සිදුවීමක් නිසා පසුගිය දා කැරොලයින් ජූරි සමාජ මාධ්‍ය වෙත වීඩියෝවක් එක කරමින් සිය කිරුළ අත් හරින බව පැවසූවා.

20210421Julie-1

20210421Julie-2