'සිත්තරු ඇඳි රූ 04' සිතුවම් දැක්ම දින තුනක් පුරාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2016-11-16-ent-208

'සිත්තරු ඇඳි රූ 04' සිතුවම් දැක්ම, ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදී මේ මස 25, 26 හා 27 යන දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 8.00 දක්වා නොමිලේ පැවැත්වේ.

ඒ.ජේ. ක්‍රියේෂන්ස් මෙම සිතුවම් දැක්ම සංවිධානය කරන අතර, දිය සායම්, පෝස්ටර් වර්ණය, තෙල් සායම් සිතුවම්, ඇක්රිලික් සිතුවම් හා රේඛාව කලාව ඇතුළු විවිධ භාෂා මාධ්‍ය ඔස්සේ ඇඳි සිතුවම් මෙදින මිලදී ගත හැකිය.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0777-363633 හා 0777-305798 යන දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිය.

 

2016-11-16-ent-232
2016-11-16-ent-231
2016-11-16-ent-229
2016-11-16-ent-228
2016-11-16-ent-227
2016-11-16-ent-226
2016-11-16-ent-225
2016-11-16-ent-224
2016-11-16-ent-223
2016-11-16-ent-222
2016-11-16-ent-221
2016-11-16-ent-220
2016-11-16-ent-219
2016-11-16-ent-218
2016-11-16-ent-217
2016-11-16-ent-216
2016-11-16-ent-215
2016-11-16-ent-214
2016-11-16-ent-213
2016-11-16-ent-212
2016-11-16-ent-211
LOTR vector
2016-11-16-ent-209
2016-11-16-ent-207
2016-11-16-ent-206
2016-11-16-ent-205
2016-11-16-ent-204
2016-11-16-ent-203
2016-11-16-ent-202More In Hot Story