පරණ බඩුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පරණ බඩුවලට අලුත් පෙණුමක් දෙන තැනක් මේ. අලුත් පෙණුමක් ලැබෙන පරණ බඩු ගොඩක් අතරින් මේ පාර තෝරාගෙන තියෙන්නෙ ඉස්ත්‍රික්කයක්. ඔවු ඔවු අයන් එකක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන