කන්න අමාරු දේවල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කේක් කියන්නෙ හැමෝම වගේ කන්න ආසා කරන කෑමක්. එතකොට මේ කේක් කන්න අමාරු ඇයි? ඒ තමයි මේ කේක් කන්න නොහිතෙන තරමට ඒවා වෙනුවෙන් වෙච්ච මහන්සිය.

රචින්ත ජයවර්ධන