මාළුවද මමද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇලිගේටරයෙක් ගොඩ ඉඳන් ගැහෙන මාළුවෙක්ව කන්න එන බව පෙනෙන වීඩියෝවක් මේ. ඒත් ඇත්තටම ඒ ඇලිගේටරයාගේ ගොදුර මාළුවා නොවන බව ඔබට මේ වීඩියෝව නැරඹුවාම වැටහේවි.

රචින්ත ජයවර්ධන