ලේසි ලස්සනInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලස්සන වෙන්න හැමෝම ආසයි. ඒ ලස්සන ලේසියෙන් අරගන්න තියෙනවා නම් හැමෝම ඊට වඩා ආසයි. මේ කියන්නෙ අන්න ඒ ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන