කනවද පළතුරු?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අපි හැමෝම කනවනෙ පළතුරු. සමහරු බොනවනෙ පළතුරු. ඒත් ඒ පළතුරු අපි කපන්නෙ, රසවිඳින්නෙ හරි විදියටද? මේ වීඩියෝව ඒ ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන