සුපුන් රත්නායකගේ නිර්මාණයක් වන ’රහයි ජීවිතේ’ ඇරඹුමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

"ඔබ එක්ක ඇවිද ගිය ප්‍රේමයේ මාවතේ.....
ඔබ ඉන්න හැමතැනම රහයි මගෙ ජීවිතේ ....
"රහයි ජීවිතේ "
ඇරඹුම....
සුපුන් රත්නායක නිර්මාණයක් ....තරංග දිසානායක නිෂ්පාදනයක් 
(දුරුතු ක්‍රියේශන්ස් )