සුර්යාභිෂේක කුමර කුමාරි මංගල්‍ය 2022 අවසන් මහා තරගයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සූර්ය්‍යාභිෂේක කුමර, කුමරි මංගල්‍ය 2022 අවසන් මහා රාත්‍රීය ජාතික අධ්‍යක්ෂක  Sanjana Onaali Gamarachchi.

Photography by | Charuka Perera - 0772250623