ඉන්දියාවත් පිස්සු වට්ටපු, යොහානිගේ අලුත්ම සිංදුව, “ඇවිදන් යනවා” හැදුනේ මෙහෙමයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

"ඇවිදන් යනවා " Music Video එක හැදුනු හැටි, එහි අපූරූ ඡායාරූප පෙළක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නෙ ඒ ඡායාරූප පෙළ.

Official coverage - Angelo Photography +94 71 64 36 19 1

  • Artist | Yohani ft. Funky Dirt
  • Music | Shenal Maddumage
  • Lyrics | Murshad Huvais
  • Production by | Athaa Creations
  • Starring | Danu Dil Shan Asanki De Silva
  • D.O.P | Srinika Liyanage
  • Production Manager | Lasitha Jayekody
  • Makeup | Lasitha Amarabandu
  • Photographer | Steve Angelo
  • Executive Producer| Milinda Harshana Jayamanne