හදවතට එකඟව |Official Music Video On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 • Hadawathata Ekagawa | හදවතට එකඟව |Official Music Video 
 • Directed by Charuka Dushyantha
 • Artist Dilki Uresha
 • Music by Keshan Perera
 • Lyrics by Sajith V Chathuranga
 • Cinematography : Srinika Liyanage
 • Editor and Colorist Charuka Dushyantha
 • Art Director : Kalum Nandana
 • Makeup - Lasitha Amarabandu
 • Photography Steve Angelo
 • ANGELO PHOTOGRAPHY +94 74 177 9179
 • Cast -  Sachinthani Kaushalya Yash Weerasinghe