"සිව් පහන් රැයක්" @ BMICHInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය සෙනෙහසින් ඉදිරිපත් කරන "සිව් පහන් රැයක්" සංගීත ප්‍රසංගය කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

 

2019-09-18-ent-290